Norica Marin Modificat la: 2019-12-02 15:47:39
Pierdut CERTIFICAT DE MEMBRU nr. BV000542 si AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITARII PROFESIEI nr. 520/22.11.2018 pe numele Marin Norica. Le declar nule.